የ1ኛ ዙር አሸናፊ!

የቲኬት ቁጥር: ____

ሙሉ ሥም: ______________

ከ፡ ______________

የ2ኛ ዙር አሸናፊ!

የቲኬት ቁጥር: ____

ሙሉ ሥም: ______________

ከ፡ ______________

የ3ኛ ዙር አሸናፊ!

የቲኬት ቁጥር: ____

ሙሉ ሥም: ______________

ከ፡ ______________