አሸናፊዎች እዚህ ገፅ ላይ ይፋ ይደረጋሉ!

 

  የ1ኛ ዙር አሸናፊ!  

የቲኬት ቁጥር: ________
ሙሉ ሥም: ______________
ከ፡ ___________________

 

  የ2ኛ ዙር አሸናፊ!  

የቲኬት ቁጥር: ________
ሙሉ ሥም: ______________
ከ፡ ___________________

  የ3ኛ ዙር አሸናፊ!  

የቲኬት ቁጥር: ________
ሙሉ ሥም: ______________
ከ፡ ___________________

  የ4ኛ ዙር አሸናፊ!  

የቲኬት ቁጥር: ________
ሙሉ ሥም: ______________
ከ፡ ___________________

  የ5ኛ ዙር አሸናፊ!  

የቲኬት ቁጥር: ________
ሙሉ ሥም: ______________
ከ፡ ___________________

  የ6ኛ ዙር አሸናፊ!  

የቲኬት ቁጥር: ________
ሙሉ ሥም: ______________
ከ፡ ___________________